نفت آکادمی

درباره نفت آکادمی

نفت آکادمی مجموعه ای مستقل متشکل از فعالان و پژوهشگران صنعت نفت و گاز بوده که برای ارتقای و توسعه هر چه بیشتر علم مهندسی نفت تلاش می کند. ماموریت نفت آکادمی بالا بردن وزن علمی دانشجویان مهندسی نفت با فراهم آوردن محیطی آکادمیک و به روز است تا ظرایف این رشته را برای مخاطبین علمی در سطحی جدید بازتعریف کند. مخاطب نفـت ‌آکـــــادمی تمام دانشجویان، پژوهشگران و سایر افراد مرتبط با این صنعت است. از اهداف اصلی نفت آکادمی تولید و ارائه محتوای علمی برای مخاطبین می باشد.