در این مقاله اجزای سیستم کورفلادینگ به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است. برای کسانی که با سیلابزنی مغزه سر و کار دارند مطالعه این مقاله به شدت توصیه می‌شود.

ادامه