در خصوص مکانیسم‌های رانش مخزن اطلاعات بسیار پراکنده‌ای در منابع معتبر مهندسی نفت وجود دارد. در این کتابچه سعی کرده‌ایم این مطالب را به طور پیوسته و یکجا و با نظم و ترتیب معنی‌داری بیان و ارائه کنیم.

ادامه