مبانی تراوایی در خواص سنگ های مخزن

مبانی تراوایی در خواص سنگ های مخزن

26 / 05 / 1395 | خواص سنگ | 56 بازدید | 0 دیدگاه

تراوایی در سنگ مخزن را می توان به عنوان توانایی انتقال سیال از میان حفرات مرتبط با یکدیگر عنوان کرد.

ادامه

مبانی تخلخل در خواص سنگ‌های مخزن

مبانی تخلخل در خواص سنگ‌های مخزن

06 / 05 / 1395 | خواص سنگ | 56 بازدید | 0 دیدگاه

همانطور که می‌دانید مواد تشکیل دهنده سنگ مخزن نفتی می‌تواند از شن بسیار نرم و سست تا سنگ‌های دولومیتی و یا ماسه‌ای بسیار سخت و محکم را در بر بگیرد. بنابراین، آگاهی از خصوصیات فیزیکی سنگ‌ها و تعامل و ارتباطات بین هیدروکربن و سازند...

ادامه