انواع تکمیل چاه و ضریب پوسته – بخش دوم

انواع تکمیل چاه و ضریب پوسته – بخش دوم

06 / 06 / 1395 | مهندسی بهره‌برداری | 44 بازدید | 0 دیدگاه

در بررسی ضریب پوسته انواع تکمیل علاوه بر تاثیر خود تکمیل بر جریان بایستی تاثیر ادغام آسیب سازند در ناحیه اطراف چاه با اثر تکمیل را هم در نظر بگیریم. اثر ادغام شده این دو پدیده صرفاً جمع ساده اثرها نبوده و مقدار آن می تواند خیلی بیشتر از حاصل جمع ساده باشد.

ادامه

انواع تکمیل چاه و ضریب پوسته – بخش اول

انواع تکمیل چاه و ضریب پوسته – بخش اول

30 / 05 / 1395 | مهندسی بهره‌برداری | 63 بازدید | 0 دیدگاه

تکمیل چاه های نفت و گاز به طرق مختلف انجام می گیرد و برای هر نوع تکمیل می توان ضریب پوسته خاص آن را تعریف کرد.

ادامه

عملکرد چاه افقی در حالت پایدار

عملکرد چاه افقی در حالت پایدار

23 / 05 / 1395 | مهندسی بهره‌برداری | 36 بازدید | 1 دیدگاه

مدل های زیادی برای توصیف عملکرد چاه های افقی در حالت جریان پایدار (steady state) ارائه شده اند که در این مقاله به بررسی دو مدل مهم Joshi و Furui می پردازیم.

ادامه