هیدرولیک حفاری – بخش اول: محاسبه فشار در شرایط استاتیک

هیدرولیک حفاری – بخش اول: محاسبه فشار در شرایط استاتیک

13 / 06 / 1395 | مهندسی حفاری | 61 بازدید | 0 دیدگاه

محاسبه فشار هیدرواستاتیک سیال حفاری در شرایطی که سیال و رشته حفاری حرکتی ندارند یکی از ساده ترین مباحث هیدرولیک حفاری محسوب می شود.

ادامه

حفاری انحرافی - بخش سوم/ پایانی

حفاری انحرافی - بخش سوم/ پایانی

25 / 03 / 1395 | مهندسی حفاری | 253 بازدید | 0 دیدگاه

در بخش سوم و پایانی آموزش مقدماتی حفاری انحرافی نگاهی داریم به انواع مسیرهای چاه انحرافی.

ادامه

حفاری انحرافی - بخش دوم

حفاری انحرافی - بخش دوم

14 / 03 / 1395 | مهندسی حفاری | 334 بازدید | 1 دیدگاه

در قسمت قبل به این موضوع پرداختیم که چطور می‌توان مختصات یک نقطه را در عملیات حفاری انتخاب کرد. اما نکته‌ای که باقی می‌ماند این است که هر نوع سیستم مختصات باید ...

ادامه

حفاری انحرافی - بخش اول

حفاری انحرافی - بخش اول

09 / 03 / 1395 | مهندسی حفاری | 361 بازدید | 1 دیدگاه

حفاری انحرافی را می توان هنر و علمی بیان کرد که در انحراف یک چاه به یک جهت خاص برای رسیدن به یک هدف از پیش تعیین شده زیر سطح زمین استفاده می شود.

ادامه