مقدمه‌ای بر چاه‌آزمایی و type curve ها

مقدمه‌ای بر چاه‌آزمایی و type curve ها

05 / 05 / 1395 | چاه آزمایی | 37 بازدید | 0 دیدگاه

این مقاله مقدمه‌ای مختصر بر چاه‌آزمایی و type curveهای مورد استفاده در تست‌های آن را بیان می‌کند.

ادامه