سوالات مجموعه زبان انگلیسی با 10 سوال لغت تخصصی (vocabulary) و 5 سوال گرامر به صورت جای خالی (cloze) و 15 سوال درک مطلب متون تخصصی (comprehension) همواره ساختار مشخصی داشته و از همین رو برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد ساختار آشنای اولین مجموعه سوالات دفترچه به نوعی می تواند آرامش بخش باشد. 

با این وجود نوسانات سطح دشواری سوالات در سال‌های اخیر این باکس را به نوعی غیر قابل پیش‌بینی کرده است. در گذشته سوالات مربوط به لغت سخت‌ترین قسمت این مجموعه بود، با این وجود هر کسی با کمی دقت در بخش گرامر و به خصوص متون تخصصی می‌توانست درصد قابل قبولی را در این باکس کسب کند. برای مثال به سوالات زیر از متون تخصصی کنکور 90 دقت کنید

According to the first paragraph -------- contains the most oil.

 1. igneous rocks
 2. gas and oil well
 3. metamorphic rocks
 4. sedimentary rocks

According to the passage, the purpose of any fishing operation is to -------- .

 1. catch fish
 2. make a survey
 3. increase production
 4. remove junks from the hole

مشخص است که هر مهندس نفت با سطحی‌ترین اطلاعات در مورد حفاری و زمین شناسی می توانست به سادگی هر دو سوال را حتی بدون بررسی متن پاسخ دهد (با این وجود در متن هم صراحتاً به این سوالات پاسخ داده شده بود!)

اما از سال 91 این روند کمی تغییر کرده و بعضا سوالات متون تخصصی حتی با مطالعه دقیق متن نیز به سادگی قابل پاسخ گویی نبوده است. برای مثال سوال زیر که درباره یکی از متون آزمون سال 91 می‌باشد، شامل گزینه‌هایی است که به هیچ کدام مستقیما در متن اشاره نشده است و داوطلب می‌بایست با تفسیر متن به جواب برسد:

Which sentence is not correct?

 1. Digenesis assess and (So) are classified in macroscopic scales
 2. Stratifications and water-oil contact are measured at mega scales
 3. Reservoir faults are defined at giga-scopic scale of heterogeneities
 4. Continuity assess of major reservoir stratigraphic units is defined at giga-scopic scales


یا سوال زیر (باز هم از همان سال) که عملا اطلاعات عمومی افراد را می‌سنجد و هیچ اشاره‌ای در متن به آن نشده است

It is mentioned in the passage that horizontal wells help us produce from coalbeds, which of the following items are generally produced from coalbeds?

1) Methane             2) Ethane              

3) Propane              4) Pentaneاما در کنکور سال 92 باز هم طراحان پا را از این فراتر گذاشته و متونی را برای آزمون انتخاب کردند که در زمینه تعداد لغت به ازای متن رکورددار است:


کنکور 1390
تعداد کلمات متن شماره متن (passage)
187 1
266 2
385 3


کنکور 1391
تعداد کلمات متن شماره متن (passage)
324 1
371 2
194 3


کنکور 1392
تعداد کلمات متن شماره متن (passage)
549 1
290 2
432 3

کنکور 1393
تعداد کلمات متن شماره متن (passage)
256 1
243 2
244 3


کنکور 1394
تعداد کلمات متن شماره متن (passage)
361 1
257 2
180 3

خوشبختانه این حجم بالای متون در سال های 91 و بالاخص 92 تقریبا در سال‌های بعدی تکرار نشده و امیدواریم در آینده نیز شاهد آن نباشیم. 

در مورد بخش کلوز (cloze) ساختار سوالات تقریباً در طی سال‌­های متمادی حفظ شده و شاید بتوان گفت قابل اطمینان‌ترین بخش از مجموعه زبان انگلیسی، 5 سوال گرامر باشد. از سوی دیگر سوالات بخش لغات (vocabulary) نیز تقریباً یک روند قابل پیش‌بینی را در طی این سال‌ها طی کرده و داوطلب با دامنه لغات متوسط قادر به کسب تراز قابل قبولی می‌باشد. البته شاید کم شدن حجم (و به تناسب پیچیدگی) متون تخصصی در دو سال اخیر، این انتظار را ایجاد کند که بار دیگر سوالات بخش لغات دشوارتر شود.

به طور کلی طبق بررسی سوالات زبان در سال‌های گذشته به این نتیجه می‌­رسیم که حداقل یکی از متون در سطح متوسط و آسان ارائه شده و ضمنا بعضا در متون دشوارتر هم سوالات آسان وجود دارد. توصیه می‌شود داوطلبین کنکور قبل از شروع به حل سوالات متون تخصصی ابتدا ارزیابی کلی از سطح دشوار بودن هر یک از متون انجام بدهند و به تناسب زمانی که برای باکس زبان در نظر می‌گیرند، این متون را اولویت‌بندی کنند. نکته دیگری که قابل توجه است وجود برخی سوالات بحث برانگیز (که البته مختص باکس زبان هم نیست) در بین سوالات است که شاید بیش از یک پاسخ برای آن‌ها صحیح باشد و یا هیچ کدام از گزینه ها جواب درست نباشد! برای مثال به سوال زیر از اولین متن تخصصی کنکور 1394 دقت کنید:

We understand from the first paragraph that “steam injection” is the --- method of extracting crude oil.

 1. dominant
 2. most-widely used
 3. most economic
 4. only

بار دیگر شاهد سوالی هستیم که عملاً اشاره ای به آن در متن نشده است (در متن از لفظ common استفاده شده) و جالب‌تر آنکه گزینه صحیح اعلام شده از سوی سازمان سنجش (گزینه (1)) در اینجا به نوعی مترادف گزینه (2) می باشد! به هر نحو وجود سوالات ابهام برانگیز در کلیه باکس‌های کنکور کارشناسی ارشد مهندسی نفت، زنگ خطری است برای داوطلبانی که می خواهند در یک باکس به تمام سوالات پاسخ صحیح دهند و جدای از استرس و فشار مضاعفی که روی فرد ایجاد می‌کند عملا موجب کسب نمره‌ای کمتر از آنچه استحقاقش را داشته نیز می گردد (با توجه به نمره منفی پاسخ‌های غلط).