روال سال‌های گذشته در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی نفت به این شکل بوده که خواص سنگ به همراه خواص سیال مخزن مجموعا ۲۰ سوال را در یک باکس مشترک به خود اختصاص می‌دهند که برای هر سه گرایش مخزن، حفاری و بهره‌برداری مهندسی نفت دارای ضریب یکسان ۳ هستند.

برای گرایش اکتشاف سوالات درس خواص سنگ در سطحی متفاوت در قالب سوالات پتروفیزیک مطرح می‌شود. مباحث خواص سیال مخزن برای گرایش اکتشاف مطرح نمی‌شود اما ممکن است سالی یکی دو تست از مباحث کلی خواص سیال در باکس دروس مهندسی نفت برای گرایش اکتشاف مطرح شود که نوعا تست‌هایی بسیار آسان خواهند بود.

اگر اتفاق خاصی نیفتد و همه چیز طبق روال پیش برود خواص سیال معمولا ۱۰ سوال در کنکور ارشد نفت به خود اختصاص می‌دهد. سوالاتی تقریبا روتین و از سرفصل‌هایی مشخص که تقریبا می‌توان با اختصاص زمان مناسب به ۷۰ الی ۸۰ درصد آنها پاسخ داد.

 
اما آن ۲۰ درصد باقی‌مانده که نیازمند وقت و تمرکز بیشتری می‌باشند نوعا تست‌هایی هستند که با مفاهیم معادله حالت و مبحث گاز تر و موازنه مولی مواد سر و کار دارند و لذا تا حدی وقت‌گیر هستند.

توصیه ما این است که در اولین دور از پاسخ‌گویی به تست‌ها وقت خود را بیش از حد برای این تست‌های زمان‌بر هدر ندهید و با شهامت از روی آنها عبور کنید. اگر زمان اضافه آوردید برگردید و روی آنها وقت بگذارید.

یادتان نرود که هر تست خواص سیال ۵ درصد می‌ارزد! آسان‌ترین تست و سخت‌ترین تست اینجا ارزش یکسانی دارند. پس برد با کسی است که تست‌های آسان و متوسط بیشتری پاسخ دهد.

و اما برویم به سروقت سرفصل‌هایی که در درس خواص سیال در این ۵ سالی که گذشت مطرح شدند. سطح سوالات و تنوع آنها در ۵ سال گذشته یکسان نبود. سال ۹۰ سوالات متوسطی برای خواص سیال بود. سال ۹۱ نسبتا آسان بود. سال ۹۲ سوالات دشوارتر شدند و سال ۹۳ یک کنکور نرمال بود. سال ۹۴ دوباره سوالات به سمت سادگی رفتند.

در ادامه سرفصل‌های اصلی که مورد سوال واقع شدند را مشاهده می‌کنید: 


کنکور ارشد ۹۰

رفتار فازی / آسان (۲ تست)
خواص نفت خام / متوسط (۳ تست)
خواص گاز طبیعی / آسان (۲ تست)
خواص گاز تر / دشوار (۱تست)
آنالیز آزمایشگاهی سیال / آسان (۱ تست)
ارزش حرارتی / دشوار (۱ تست)
انواع سیال مخزنی / آسان (۱ تست)
معادله حالت + ترکیبی با خواص سنگ / متوسط (۱ تست)کنکور ارشد ۹۱

ارزش حرارتی / متوسط (۱ تست)
خواص گاز طبیعی / آسان (۳ تست)
رفتار فازی / آسان (۲ تست) - یکی از تست‌ها عینا در سال ۹۴ تکرار شد!
خواص گاز تر / دشوار (۲ تست)
خواص نفت خام / آسان (۱ تست)
تعادل بخار - مایع / آسان (۱ تست)
کنکور ارشد ۹۲

معادلات حالت / دشوار (۱ تست)
خواص گاز طبیعی / آسان (۲ تست)
انواع سیال مخزنی / آسان (۱ تست)
خواص گاز تر / دشوار (۲ تست)
تعادل بخار - مایع / آسان (۲ تست)
ارزش حرارتی / دشوار (۲ تست)
کنکور ارشد ۹۳

معادلات حالت / دشوار (۱ تست)
رفتار فازی / آسان (۱ تست)
آنالیز آزمایشگاهی سیال / آسان (۱ تست)
خواص گاز طبیعی / آسان (۳ تست)
انواع سیال مخزنی / آسان (۱ تست)
ارزش حرارتی / دشوار (۲ تست)
خواص نفت خام / آسان (۱ تست)
کنکور ارشد ۹۴

رفتار فازی / آسان (۳ تست)
خواص گاز تر / متوسط (۱ تست)
تعادل بخار - مایع / آسان (۱ تست)
خواص گاز طبیعی / آسان (۱ تست)
آنالیز آزمایشگاهی سیال / آسان (۱ تست)
انواع سیال مخزنی / متوسط (۳ تست)


نتیجه مهمی که از بررسی‌های آماری درس خواص سیال مخزن گرفتیم این بود که اگر دانشجو روی مباحث گاز تر، معادله حالت و موازنه مولی مواد تسلط داشته باشد و با مبحث ارزش حرارتی و واکنش‌های سوختن گاز مشکلی نداشته باشد می‌تواند نتیجه‌ای حیرت‌انگیز در این درس ترازآور کسب کند.

سایر سرفصل‌های خواص سیال، حیطه مشخص و شناخته شده تری دارند و کمتر می‌توان از آنها تست‌های خلاقانه طرح کرد. لذا با یک تسلط نسبی بر آنها منتظر یک درصد فوق العاده در این درس باشید