مهمترین کاری که یک فرد علمی درگیر آن است مطالعه مقالات پژوهشی می‌باشد. پژوهشگر برای به روز کردن اطلاعات خود و مطالعه پیشرفت‌های علمی، کسب اطلاعات لازم برای نوشتن پروپوزال یا دریافت گرنت تحصیلی باید دائما مقالات روز را مطالعه کند.

از آنجایی که مقالات علمی با متن‌های دیگر مثل متن‌های داستانی و روزنامه و مطبوعات فرق اساسی دارند، باید به شیوه‌ای متفاوت نیز مطالعه شوند

مقالات پژوهشی فرمت مشخصی دارند که به اختصار به صورت IMRD بیان می‌شود. I نماینده introduction است که بعد از abstract مقاله می‌آید. M مخفف Methods، حرف R بیانگر Results و D مخفف Discussion است.

ضمنا مقالات معمولا شامل تعدادی cross reference‌ هستند که به نکته‌ای خاص درون متن مقاله اشاره دارند. جداول و مطالب تکمیلی شامل مجموعه داده‌ها، پروتکل‌ها و توالی انجام آزمایش از دیگر اجزای رایج در مقاله‌ها هستد.

وجود این موارد در یک حجم محدود باعث می‌شود مقاله حالتی فشرده و پیچیده پیدا کند. اینکه چگونه بتوانیم مقالات علمی را درک کرده و بفهمیم موضوع این مطلب است.

اساسی‌ترین نکته در خصوص خواندن مقالات علمی این است که نباید آنها را به صورت خطی و به ترتیب از اول تا آخر خواند!

بلکه باید با استراتژی‌ای متفاوت و تفکری نقاد و به چالش کشیدن فهم و درک خود مورد مطالعه قرار گیرند. گاهی لازم است به عقب برگشته یا به جلو پرش کنیم. یادداشت برداریم و در اینترنت به جستجوی مطالبی که متوجه نمی‌شویم بپردازیم.

در تصویر زیر توصیه‌هایی برای مطالعه مؤثرتر و فهم بهتر مقالات علمی در قالب اینفوگرافیک ارائه شده است: