نفت آکادمی - به نقل از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، نتایج رتبه بندی سال 2017-2016 کیو اس نشان از حضور سه دانشگاه علم و صنعت، صنعتی امیر کبیر و شهید بهشتی برای اولین بار در کنار دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه تهران در جمع 916 دانشگاه برتر جهان را می دهد. روش شناسی رتبه بندی جهانی کیو اس بر اساس دامنه گسترده‌ای از فعالیت‌های دانشگاه طراحی شده است و در چهار حوزه کلی وضعیت آموزش، پژوهش، قابلیت جذب در بازار کار و بین المللی سازی دانشگاه ها را توسط شش شاخص زیر ارزیابی می گردند.

کیو اس برای بررسی تعداد مقالات پژوهشی اعضای هیات علمی اطلاعات با استفاده از پایگاه استنادی اسکوپوس که به عنوان یکی از بزرگترین پایگاه داده در جهان شناخته می شود، اطلاعات پنج سال را مورد بررسی قرار می دهد و تعداد کل استنادات در رابطه با اعضای هیات علمی دانشگاه ها را لحاظ می کند. برای رتبه بندی سال 17/2016 ، 10.3 میلیون مقالات پژوهشی و 66.3 میلیون استناد مورد بررسی قرار گرفته است. 

بر اساس رتبه بندی جهانی لایدن ، 14 دانشگاه و بر اساس رتبه بندی تایمز 8 دانشگاه ایران در فهرست یک درصد دانشگاه‌های برتر و تاثیر گذار دنیا قرار دارند.

در زیر فهرست دانشگاه های برتر قاره آسیا حاضر در رده بندی QS آورده شده است؛