مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: با احتساب آمار شرکت کنندگان در فرصت مجدد ثبت نام، در مجموع تعداد 867 هزار و 247 نفر در آزمون کارشناسی ارشد سال 96 ثبت نام کردند.
توکلی افزود: داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سال 96 در فرصت اول در روزهای اول تا یازدهم دی ماه 95 فرصت داشتند در آزمون ثبت نام کنند. همچنین فرصت مجددی برای ثبت نام در روزهای اول تا سوم اسفند ماه 95 در اختیار داوطلبان قرار گرفت.

وی گفت: در مهلت فرصت مجدد ثبت نام در روزهای اول تا سوم اسفند ماه بر اساس آمار اولیه تعداد 107 هزار و 579 نفر در آزمون ثبت نام کردند. پیش از این نیز تعداد 759 هزار و 668 نفر در این آزمون ثبت نام کرده بودند که در مجموع بر اساس آمار اولیه تعداد 867 هزار و 247 نفر در آزمون کارشناسی ارشد سال 96 ثبت نام کرده اند.

آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 96 در روزهای پنجشنبه و جمعه 7 و 8 اردیبهشت ماه 96 در حوزه های امتحانی مربوط و برای داوطلبان 6 گروه آموزشی برگزار می شود