مرکز دانلود نفت آکادمی

جامع‌ترین کتاب ازدیاد برداشت نفت بدون شک کتاب گرین و ویلهایت است. این کتاب مشتمل بر مبانی ازدیاد برداشت، بررسی پدیده جابه‌جایی میکروسکوپیک و ماکروسکوپیک سیال در محیط متخلخل مخزن، انواع جابه‌جایی‌های امتزاج ناپذیر و امتزاج‌پذیر سیالات در محیط مخزن، مبحث بسیار مهم موبیلیتی سیالات و ازدیاد برداشت‌های شیمیایی و حرارتی است. تقریبا اساس هر آنچه در EOR مطرح است در این کتاب گنجانده شده و رفرنسی ضروری در حیطه ازدیاد برداشت نفت است. توصیه اکید به دانشجویان لیسانس و نیز ارشد مهندسی نفت مطالعه کامل و جامع و دقیق این کتاب است چرا که دید بسیار قوی و کاربردی در مهندسی مخزن به شما خواهد داد.

سال انتشار 1998
545 صفحه
حجم فایل 32.6 MB

یکی از موارد مهم در EOR بحث اتخاذ تصمیم (decision making) صحیح برای به کاربستن بهترین روش ازدیاد برداشت در میدان مورد نظر است. در همین راستا تمرکز کتاب ازدیاد برداشت آلواردو بر روش‌های انتخاب بهترین عملیات EOR برای مخزن و میدان هیدروکربوری خاصی است که مد نظر داریم. مهمترین فصل این کتاب ارزشمند بی‌شک فصل screening در EOR است که بر مبنای جداول تابر و رسم رادار پلات‌ها و دیگر روش‌های کلاسترینگ، مناسب‌ترین روش EOR با توجه به خصوصیات مخزن مورد نظر به دست می‌آید. مطالعه این کتاب که حلقه اتصال بین تئوری‌ و عملیات ازدیاد برداشت است به شدت توصیه می‌شود.

سال انتشار 2010
209 صفحه
حجم فایل 4.28 MB

نخستین بار در سال ۱۹۲۶ بود که تئوری ازدیاد برداشت به کمک میکروارگانیسم‌ها توسط بکمن پایه‌گذاری شد و آزمایش‌های تأیید کننده این تئوری و پتنت‌های مرتبط توسط زوبل در سال ۱۹۴۷ ارائه گردید. اساس روش‌ ازدیاد برداشت به روش میکروبی فرآیند‌های متابولیسمی درجایی است که توسط میکروارگانیسم‌ها در محیط متخلخل مخزن رخ می‌دهد. کتاب حاضر با رویکردی مبنایی به بحث ازدیاد برداشت میکروبی یا همان MEOR ورود می‌کند و به مرور مباحث تئوری و عملی در این حوزه می‌پردازد. مطالعه این کتاب برای افرادی که موضوع پژوهش خود را در حیطه ازدیاد برداشت به روش میکروبی قرار داده‌اند ضروری ست.

سال انتشار 1989
237 صفحه
حجم فایل 14 MB

کاهش تدریجی ذخائر زیرزمینی مخازن نفت سبک باعث شده بیشتر کشورها به فکر استخراج و بهبود کیفیت نفت‌های سنگین به عنوان منبع جایگزین باشند. در همین راستا هدف کتاب پیش رو ارائه روش‌های افزایش ریکاوری برای نفت‌های سنگین و ماسه‌های قیری (tar sand) به روش‌های حرارتی و غیرحرارتی است. همچنین مبحث بسیار مهم و تقریبا جدید Upgrading نفت سنگین از جمله مطالبی است که در این کتاب مورد بررسی و اشاره قرار گرفته است. این کتاب برای دانشجویان لیسانس، فوق لیسانس و متخصصانی که روی نفت‌های سنگین کار می‌کنند می‌تواند بسیار مفید باشد. 

سال انتشار 2009
370 صفحه
حجم فایل 8.55 MB

اختصاصی نفت آکادمی

سیلابزنی به عنوان اصلی‌ترین روش ازدیاد برداشت (EOR) ثانویه از دیرباز مورد توجه بوده است. در کتاب ویل‌هایت مباحث و زوایای مهندسی سیلابزنی با رویکردهای پتروفیزیکی مورد بررسی قرار می‌گیرد. این کتاب با کیفیت بالا اختصاصی نفت‌آکادمی آماده دانلود گردیده است.

سال انتشار 1986
326 صفحه
حجم فایل 29.2 MB