مرکز دانلود نفت آکادمی

کتاب تکمیل چاه پیشرفته نوشته وَن رنپو با بررسی انواع روش های تکمیل چاه و ارائه مباحث عملیاتی در کنار تئوری تکنیک ها مجموعه ای بی نظیر در این حوزه ارائه می دهد. کتاب از مباحث مقدماتی و پایه ای شروع کرده و به معیارهای انتخاب نوع تکمیل چاه و همچنین ارزیابی کیفیت تکمیل و طراحی برنامه تکمیل چاه می پردازد. تاکید ویژه کتاب به برنامه تکمیل چاه برای جلوگیری از آسیب ناشی از تکمیل از نکات کلیدی کتاب حاضر است.

سال انتشار 2011
736 صفحه
حجم فایل 16 MB

کتاب حفاری و تکمیل چاه کارل گتلین به عنوان یکی از منابع کلاسیک مهندسی نفت با تمرکز بر اصول مهندسی حفاری محسوب می شود. تقریباً تمام کتب معروف مهندسی حفاری به این کتاب ارجاعاتی دارند. البته بعد از گذشت بیش از نیم قرن از انتشار کتاب برخی مباحث و تکنولوژی های مورد اشاره کتاب از رده خارج شده اند. 

سال انتشار 1960
341 صفحه
حجم فایل 33 MB

کتاب جاناتان بلاربی کتابی به روز در زمینه تجهیزات و عملیات بهره برداری است. البته کتاب در بعد مسائل محاسباتی و تحلیلی نسبت به کتاب های مطرح این حوزه چون اکونومایدز و قلمبر ضعف دارد و اصطلاحاً دید مهندسی ندارد. در هر صورت کتاب بلاربی در زمینه ابزارها و کلیات مهندسی بهره برداری کتابی مناسبی بوده و از این حیث خواندن آن برای آشنایی با اصول و مبانی بهره برداری و تکمیل چاه توصیه می شود.

سال انتشار 2009

711 صفحه

حجم فایل 18.78 MB