مرکز دانلود نفت آکادمی

حساب دیفرانسیل و انتگرال پایه‌ای‌ترین مبحث در زمینه ریاضیات دانشگاه در رشته‌های مهندسی است. به دانشجویان مهندسی نفت معمولا کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال توماس توصیه می‌شود. امروز اما قصد داریم یک کتاب خوب دیگر در همین زمینه به شما معرفی کنیم؛ کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال جمیز استورات. این کتاب در بر دارنده مباحث ریاضی ۱ و ۲ و معادلات دیفرانسیل برای رشته‌های مهندسی است. کتاب سر و شکل زیبایی دارد و با مثال‌های متعدد عینی مباحث پایه‌ای ریاضیات را گام به گام آموزش می‌دهد. از ما که گذشت اما به عنوان یک دانشجوی لیسانس تازه نفس اگر همت و حوصله به خرج دهید و این کتاب را مطالعه و تمرین کنید پایه‌ای قدرتمند در ریاضیات پیدا خواهید کرد که برایتان منشأ برکات زیادی در آینده خواهد بود.

سال انتشار 2012
1381 صفحه
حجم فایل 52.7 MB

کتاب معادلات دیفرانسیل سیمونز یک کتاب آموزش ریاضی خاص است! خاص از این جهت که این کتاب فقط کتاب درسی صرف نیست؛ بلکه کتاب تاریخ ریاضیات است. هر جا اسمی از دانشمندی برده شده تاریخچه‌ای فوق العاده خواندنی از آن دانشمند بیان شده که مخاطب را از فضای خشک ریاضی به دنیای زیبا و پرفراز و نشیب زندگی دانشمندان مهم و پایه‌گذار معادلات دیفرانسیل می‌برد. کتاب سیمونز خودآموز مناسبی هم هست و در بسیاری از دانشگاه‌ها به عنوان رفرنس معتبر معادلات دیفرانسیل پیشنهاد می‌شود. 

سال انتشار1972
530 صفحه
حجم فایل 13.8 MB