مرکز دانلود نفت آکادمی

اختصاصی نفت آکادمی

تکنولوژی پمپ های کله اسبی (sucker-rod) اگرچه قدمت 150 ساله دارد ولیکن همچنان به طور پیوسته در حال رشد و توسعه است. کتاب پمپ های کله اسبی نوشته گابور تاکس که پیش تر کتاب فرازآوری با گاز را از وی معرفی کرده بودیم، شامل تکنولوژی های نوین حوزه پمپ ساکرراد بوده و جزییات این نوآوری ها چه در زمینه سخت افزار و چه بحث تحلیل و بهینه سازی را با مثال های مرتبط بررسی می کند. در کنار این موارد، فصول اول و دوم کتاب به طور عمومی به مباحث مهندسی بهره برداری می پردازد که به نوبه خود قابل مطالعه به صورت مجزا از سایر بحث های تخصصی کتاب پیرامون سیستم های پمپ sucker-rod است. فصل اول به ویژه مقایسه ای به روز از سیستم های فرازآوری مصنوعی (فرازآوری با گاز و سایر روش های مبتنی بر پمپ) ارائه می کند. فصل دوم نیز به مباحث کلاسیک مهندسی بهره برداری شامل روابط افت فشار و نمودارهای عملکرد چاه می پردازد.

سال انتشار 2015
585 صفحه
حجم فایل 38 MB

اختصاصی نفت آکادمی

منئوال فرازآوری با گاز نوشته گابور تاکاس متخصص تکنولوژی های فرازآوری مصنوعی و مولف چندین اثر در این زمینه (هندبوک پمپ های کله اسبی از همین نویسنده در مرکز دانلود قابل دریافت است)، مجموعه ای کامل از مباحث عملیاتی و تئوری در حوزه فرازآوری مصنوعی با گاز است. کتاب در ابتدا با ارائه تفصیلی مباحث مربوط به عملکرد چاه، محاسبات افت فشار و سایر سرفصل های مهندسی بهره برداری مخاطب خود را برای ورود به بحث های بعدی پیرامون فرازآوری با گاز آماده می کند. از نکات ارزنده این کتاب بررسی مباحث مربوط به سخت افزار و تجهیزات عملیاتی در کنار تئوری و محاسبات مهندسی است. انواع شیرهای فرازآوری با گاز جداگانه توضیح داده شده و دینامیک و مدل های مکانیکی مربوط به آن ها تشریح شده است.

سال انتشار 2005
478 صفحه
حجم فایل 34 MB

راهنمای فرازآوری با گاز که توسط انجمن/انستیتو نفت آمریکا (API) منتشر شده است، مجموعه ای از اصول و نکات کاربردی سیستم های فرازآوری با گاز است. سرفصل های مطرح در این مجموعه شامل مباحث مقدماتی و تعاریف اولیه تا مباحث پیشرفته تر مثل مکانیک ولوهای فرازآوری با گاز یا اصول پلانجر لیفت است.

سال انتشار 1994
139 صفحه
حجم فایل 10.5 MB

 
اختصاصی نفت آکادمی

کتاب اصول مهندسی فرازآوری با گاز یک منبع جامع در حوزه فرازآوری مصنوعی با گاز (gas lift) است که با رویکردی عملیاتی و تحلیلی به ابعاد مختلف تجهیزات، تکنولوژی های نوین و تئوری این حوزه وارد می شود. تاکید کتاب بر عیب یابی و مشکلات سیستم های تولیدی تحت فرازآوری با گاز در کنار انبوه مثال های حل شده و نمودارهای توصیفی از عملکرد سیستم فرازآوری و مکانیک ولو (valve) ها این اثر را در عین به روز بودن به یکی از بهترین کتب شاخه فرازآوری مصنوعی هم تراز منابع کلاسیکی چون منؤالهای Shell و API و کتاب Kermit Brown تبدیل کرده است.

سال انتشار 2016
980 صفحه
حجم فایل 87.5  MB