مرکز دانلود نفت آکادمی

راهنمای فرازآوری با گاز که توسط انجمن/انستیتو نفت آمریکا (API) منتشر شده است، مجموعه ای از اصول و نکات کاربردی سیستم های فرازآوری با گاز است. سرفصل های مطرح در این مجموعه شامل مباحث مقدماتی و تعاریف اولیه تا مباحث پیشرفته تر مثل مکانیک ولوهای فرازآوری با گاز یا اصول پلانجر لیفت است.

سال انتشار 1994
139 صفحه
حجم فایل 10.5 MB

 
اختصاصی نفت آکادمی

کتاب اصول مهندسی فرازآوری با گاز یک منبع جامع در حوزه فرازآوری مصنوعی با گاز (gas lift) است که با رویکردی عملیاتی و تحلیلی به ابعاد مختلف تجهیزات، تکنولوژی های نوین و تئوری این حوزه وارد می شود. تاکید کتاب بر عیب یابی و مشکلات سیستم های تولیدی تحت فرازآوری با گاز در کنار انبوه مثال های حل شده و نمودارهای توصیفی از عملکرد سیستم فرازآوری و مکانیک ولو (valve) ها این اثر را در عین به روز بودن به یکی از بهترین کتب شاخه فرازآوری مصنوعی هم تراز منابع کلاسیکی چون منؤالهای Shell و API و کتاب Kermit Brown تبدیل کرده است.

سال انتشار 2016
980 صفحه
حجم فایل 87.5  MB