مرکز دانلود نفت آکادمی

کتاب معادلات دیفرانسیل سیمونز یک کتاب آموزش ریاضی خاص است! خاص از این جهت که این کتاب فقط کتاب درسی صرف نیست؛ بلکه کتاب تاریخ ریاضیات است. هر جا اسمی از دانشمندی برده شده تاریخچه‌ای فوق العاده خواندنی از آن دانشمند بیان شده که مخاطب را از فضای خشک ریاضی به دنیای زیبا و پرفراز و نشیب زندگی دانشمندان مهم و پایه‌گذار معادلات دیفرانسیل می‌برد. کتاب سیمونز خودآموز مناسبی هم هست و در بسیاری از دانشگاه‌ها به عنوان رفرنس معتبر معادلات دیفرانسیل پیشنهاد می‌شود. 

سال انتشار1972
530 صفحه
حجم فایل 13.8 MB