مرکز دانلود نفت آکادمی

یکی از شناخته شده ترین منابع مکانیک سنگ کتاب Jaeger است که بین محققین به  "bible of rock mechanics" معروف  است. در ویرایش چهارم کتاب رابرت زیمرمن آپدیت های جدیدی به محتوای اولیه کتاب افزوده که مطالب را تا حد زیادی بروز رسانی کرده است. انتشار موج، تنش زیرسطحی و poroelasticity از مباحث جدید کتاب محسوب می شوند. فصول مربوط به شکست سنگ و مدل های micromechanical نیز کاملاً بروز شده اند. تئوری های پایه ای مثل بحث تنش و کرنش مشابه ویرایش های قبلی مطرح شده و بنظر برای مخاطب ناآشنا به اصول مکانیک سنگ کفایت می کند. 

سال انتشار 2007
475 صفحه
حجم فایل 3.6 MB

کتاب "مکانیک سنگ نفت" شامل مباحث پایه ای مکانیک سنگ و کاربردهای آن در عملیات حفاری، طراحی و تکمیل چاه است. کتاب با معرفی مبانی مکانیک جامدات شروع شده و در ادامه به تشریح کاربرد این مفاهیم تئوری در مهندسی نفت می پردازد. مباحث مختلف از جمله پایداری چاه، تنش و کرنش، تئوری الاستیسیته، اندازه گیری های آزمایشگاهی و غیره با مثال های متنوع و کاربردی توضیح داده می شود. به دلیل تنوع موضوعی و طیف گسترده مطالب از سطح مبتدی تا پیشرفته، مطالعه این کتاب هم برای دانشجویان ناآشنا با این حوزه و هم مهندسین نفت با تجربه توصیه شده است.

سال انتشار 2011
350 صفحه
حجم فایل 9.10 MB

کتاب ژئومکانیک مخزن مارک زوبک در بر گیرنده مسائل مختلف مکانیک سنگ، زمین شناسی ساختمانی و البته مباحث مربوط به مهندسی نفت است که به خصوص تمرکز ویژه ای روی بحث تنش (stress) داشته که در صنعت نفت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ارتباطی که کتاب بین علم زمین شناسی ساختاری و مهندسی مخزن برقرار می کند از امتیازات منحصر به فرد این اثر است.  

سال انتشار 2007
461 صفحه
حجم فایل 26.8 MB