مرکز دانلود نفت آکادمی

کتاب ژئومکانیک مخزن مارک زوبک در بر گیرنده مسائل مختلف مکانیک سنگ، زمین شناسی ساختمانی و البته مباحث مربوط به مهندسی نفت است که به خصوص تمرکز ویژه ای روی بحث تنش (stress) داشته که در صنعت نفت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ارتباطی که کتاب بین علم زمین شناسی ساختاری و مهندسی مخزن برقرار می کند از امتیازات منحصر به فرد این اثر است.  

سال انتشار 2007
461 صفحه
حجم فایل 26.8 MB