مرکز دانلود نفت آکادمی

تفسیر داده های لرزه نگاری سه بعدی روش های مخصوص به خود را داشته که طبیعتاً احتیاج به شناخت اصول ژئوفیزیک و زمین شناسی دارد. امروزه تکنولوژی لرزه نگاری 3 بعدی در اکتشاف هیدروکربن به طور گسترده به کار برده شده و کتاب تفسیر لرزه نگاری سه بعدی تالیف Alistair Brown همان طور که از عنوانش مشخص است تمرکز ویژه بر تفسیر این نوع داده ها دارد.

سال انتشار 2004
534 صفحه
حجم فایل 96 MB