مرکز دانلود نفت آکادمی

جزوات آموزشی دانشگاه هریت وات نیاز به معرفی ندارد. این جزوه ها بر خلاف سایر جزوه های رایج که بیشتر شامل نکات به صورت خلاصه بوده، حاوی درسنامه ای کامل از مباحث است که حتی آن را از برخی کتب نیز مفیدتر می کند. جزوه ول لاگ هریوت وات نیز از به همین سبک و سیاق تدوین شده و شامل اهم سرفصل های درس نمودارگیری چاه با توضیحات تفصیلی و همچنین تمرین ها و مثال هایی است که به صورت کاملا تشریحی پاسخ داده شده اند. برخی سوالات دشوار کنکور کارشناسی ارشد سال 1396 نیز با مطالعه همین جزوه قابل پاسخگویی است.

294 صفحه
حجم فایل 11 MB