مرکز دانلود نفت آکادمی

اختصاصی نفت آکادمی

امروز در نفت آکادمی قصد داریم یکی از مهمترین کتاب‌های زمین‌شناسی ساختمانی را معرفی کنیم؛ کتاب سه جلدی تکنیک‌های زمین‌شناسی ساختمانی مدرن تألیف جان رمزی. پروفسور جان گراهام رمزی استاد تمام دانشگاه امپریال کالج لندن از بزرگان زمین‌شناسی ساختمانی و از برجسته‌ترین افراد زنده دنیا در این حوزه است. رمزی از نظریه‌پردازان بنام زمین‌شناسی ساختمانی است و تمام کتاب‌های مهم زمین‌شناسی ساختمانی که در سرتاسر دنیا در سال‌های اخیر به رشته تحریر درآمده‌اند از اینکه به نظریات و آثار او ارجاع داده‌اند افتخار می‌کنند و در واقع هندبوک‌های زمین‌شناسی ساختمانی که در حداقل ۳۰ سال اخیر منتشر شده‌اند جملگی برداشت‌های متفاوت از این مجموعه کتاب پروفسور رمزی هستند. نقشی که رمزی در زمین‌شناسی ساختمانی دارد آنچنان انقلابی و مهم است که این شاخه مهم زمین‌شناسی را به دو قسمت قبل و بعد تقسیم می‌کند. کتاب در سه مجلد منتشر شده است. جلد اول به آنالیز تغییر شکل اختصاص دارد، در جلد دوم به چین‌ها و شکاف‌ها پرداخته شده و جلد سوم به کاربردهای مکانیک پیوستار در زمین‌شناسی ساختمانی پرداخته است. بدیهی است که بسیاری از مطالب این کتاب از سطح مهندسی نفت فراتر است اما بهره‌ای که یک مهندس نفت می‌تواند از این مجموعه ارزشمند ببرد مراجعه موردی به کتاب است و از آنجا که معمولا فهم دقیق و درست بسیاری از مفاهیم زمین‌شناسی ساختمانی برای مهندس نفت گنگ و صعب الوصول می‌باشد کتاب رمزی به عنوان سرچشمه اصلی، به بسیاری از سوالات و ابهامات مخاطب پاسخ می‌دهد.

سال انتشار 2000-1983
سه مجلد مجموعا 1039 صفحه
حجم فایل 105 MB