مرکز دانلود نفت آکادمی

حساب دیفرانسیل و انتگرال پایه‌ای‌ترین مبحث در زمینه ریاضیات دانشگاه در رشته‌های مهندسی است. به دانشجویان مهندسی نفت معمولا کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال توماس توصیه می‌شود. امروز اما قصد داریم یک کتاب خوب دیگر در همین زمینه به شما معرفی کنیم؛ کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال جمیز استورات. این کتاب در بر دارنده مباحث ریاضی ۱ و ۲ و معادلات دیفرانسیل برای رشته‌های مهندسی است. کتاب سر و شکل زیبایی دارد و با مثال‌های متعدد عینی مباحث پایه‌ای ریاضیات را گام به گام آموزش می‌دهد. از ما که گذشت اما به عنوان یک دانشجوی لیسانس تازه نفس اگر همت و حوصله به خرج دهید و این کتاب را مطالعه و تمرین کنید پایه‌ای قدرتمند در ریاضیات پیدا خواهید کرد که برایتان منشأ برکات زیادی در آینده خواهد بود.

سال انتشار 2012
1381 صفحه
حجم فایل 52.7 MB