مرکز دانلود نفت آکادمی

کتاب خواص سیال مخزن به قلم مک‌کین یکی از دو رفرنس اصلی درس خواص سیالات مخزن در مقطع لیسانس مهندسی نفت است (رفرنس اصلی بعدی کتاب هندبوک مخازن طارق احمد می‌باشد که سه فصل اول آن به مباحث خواص سیال اختصاص دارد). کتاب مک‌کین به سبکی پایه‌ای و بیسیک مطالب خواص سیال را از مروری بر شیمی آلی شروع کرده و به پیش می‌رود. مفهوم رفتار فازی، معادلات حالت، انواع سیالات مخزنی، شرایط تفکیک سطحی و تعادل فازی از مهمترین مباحث مطرح شده در این کتاب است. ویلیام مک‌کین استاد بازنشسته دانشگاه تگزاس آستین، خود یکی از چهره‌های شاخص مهندسی نفت و در برخی روش‌های مهندسی در حیطه نفت و گاز از پیشگامان محسوب می‌شود. مطالعه این کتاب به طور دقیق و کامل به هر دانشجوی لیسانس مهندسی نفت اکیدا پیشنهاد می‌شود.

سال انتشار 1990
584 صفحه
حجم فایل 13.5 MB