مرکز دانلود نفت آکادمی

اختصاصی نفت آکادمی

یکی از وظایف مهم مهندسان مخزن «مطالعات مخزن» است که پروسه آن از زمان کشف مخزن تا وقتی که تصمیم به ترک مخزن گرفته می‌شود ادامه می‌یابد. در حقیقت مطالعات مخزن پروسه‌ای است که به مرور زمان با به دست آوردن اطلاعات جدید از مخزن مدام آپدیت می‌شود. مطالعات مخازن به منظور تهیه مدل استاتیک و دینامیک مخزن امری ضروری است تا با انجام هیستوری مچینگ بتوان آینده مخزن را پیش‌بینی کرد. اما از آنجایی که مخزن با عدم قطعیت‌های فراوانی روبروست نمی‌توان مدلی قطعی یا اصطلاحا deterministic از مخزن ارائه کرد. لذا لازم است مخزن را به صورت احتمالاتی یا probabilistic مدل کنیم. اینجاست که نیاز به ابزارهایی مانند مبحث «طراحی آزمایش» یا Experimental Design داریم. طراحی آزمایش ابزاری است که به کمک آن می‌توانیم عدم قطعیت‌های مخزن را به صورت کمی و آماری بیان کنیم. در این کتاب کاربرد طراحی آزمایش در شبیه‌سازی مهندسی مخزن با در نظر گرفتن سناریوهای مختلف ازدیاد برداشت و نیز مخازن شیل - گس که شکاف هیدرولیکی روی آنها انجام شده مورد بررسی قرار گرفته است. این کتاب در نوع خود کتابی کمیاب محسوب می‌شود پس شک و تردید را کنار بگذارید و دانلودش کنید.

سال انتشار 2015
187 صفحه
حجم فایل 3.31 MB