مرکز دانلود نفت آکادمی

مبحث فشار سازندهای زیرزمینی حاوی هیدروکربن‌ها و سیالات موضوعی مهم هم از جهت اکتشاف، حفاری، بهره‌برداری و مهندسی مخزن است. سازندهایی که شیب فشاری آنها از شیب هیدرواستاتیک عادی تبعیت نمی‌کند اصطلاحا سازندهای با فشار غیرعادی یا abnormal pressure نامیده می‌شوند. برخورد صحیح با این نوع سازندها و مخازن در بحث حفاری و اکتشاف فوق العاده اهمیت دارد و بی‌توجهی به آنها خسارات مالی و جانی جبران‌ناپذیری در پی خواهد داشت. کتاب دکتر والتر فرتل و همکاران به سال ۱۹۷۶ از نخستین تلاش‌ها برای جمع آوری و تدوین منابع مکتوب و تجربیات میدانی پراکنده در خصوص سازندهای با فشار غیرعادی است. مطالعه این کتاب ارزشمند به دانشجویان مهندسی نفت بالاخص حفاری به شدت توصیه می‌شود.

سال انتشار 1976
401 صفحه
حجم فایل 5.04 MB