مرکز دانلود نفت آکادمی

زمین‌آمار یا Geostatistics یکی از شاخه‌های میان رشته‌ای مهم بین زمین‌شناسی و علم آمار است. زمین‌‌آمار در حقیقت به کار گرفتن و مقید کردن آمار به «مکان مشخص» می‌باشد. به دلیل عدم قطعیت‌های فراوان در مدلسازی مخازن نفت و گاز چاره‌ای جز توسل به زمین‌آمار نداریم. در حقیقت توصیف مدل استاتیک مخزن بدون زمین‌‌آمار بعضا غیرممکن است. از این روست که علوم زمین آمار در سال‌های اخیر مورد توجه ویژه قرار گرفت و در توصیف مخازن نفت و گاز به کار گرفته شد. کتاب مدلسازی زمین‌‌آماری مخازن نوشته مایکل پرچ و کلایتون دوچ یک هندبوک خوب برای یادگیری زمین‌آمار در مهندسی مخزن است. فصل‌بندی کتاب مخاطب را مرحله به مرحله وارد بحث می‌کند و با مختصر آشنایی با مبانی آمار می‌توان از این کتاب به خوبی استفاده کرد. 

سال انتشار 1990
449 صفحه
حجم فایل 40.9 MB