مرکز دانلود نفت آکادمی

اختصاصی نفت آکادمی

همانطور که در مقدمه این کتاب آمده تمرکز آن بر روی پایه‌های اساسی معادلات حالت و آنالیز‌های آزمایشگاهی PVT است. طارق احمد از پژوهشگران بزرگ معاصر در حیطه ترمودینامیک مهندسی نفت جدید‌ترین کتاب خود در زمینه PVT را منتشر کرده است. ویراست دوم کتاب که به منظور کاربرد معادلات حالت و آنالیز‌های خواص سیال مخزن در مدل‌سازی مخزن تألیف شده است، سر و شکل به روز و تازه‌‌تر با حفظ سبک تألیفات پیشین احمد دارد. در فصل انتهایی کتاب پیشرفت‌ها و توسعه‌های معادلات حالت تجربی ارائه شده در سال‌های اخیر مورد بررسی قرار گرفته و کاربردهای عملی حل این معادلات در مسائل تعادل فازی نشان داده شده است. دانلود این کتاب قطور و ارزشمند را از دست ندهید.

سال انتشار 2016
612 صفحه
حجم فایل 50.8 MB