مرکز دانلود نفت آکادمی

کتاب مقدمه‌ای بر نقشه‌های زمین‌شناسی نوشته الکس مالتمن یک مجموعه به شدت کاربردی و خودآموز برای یادگیری نقشه‌های زمین‌شناسی و کار با آنهاست. کار کردن با نقشه‌های زمین‌شناسی برای نفتی‌ها گاهی اوقات ترسناک است (البته به استثنای اکتشافی‌ها!) اینجاست که یک رفرنس خوب کمک زیادی می‌کند. کتابی که با تمرین‌های متعدد و کاربردی به بحث نقشه‌ها ورود کرده و با ریتم اصولی خود، کار کردن با انواع نقشه‌های زمین‌شناسی را به مخاطب آموزش می‌دهد. فرصت را از دست ندهید و این کتاب زیبا را دانلود کنید.

سال انتشار 1990
209 صفحه
حجم فایل 19.2 MB