مرکز دانلود نفت آکادمی

کتاب مهندسی بهره برداری تالیف William Lyons ،Boyun Guo و Ali Ghalambor با نام کامل "Petroleum Production Engineering, A Computer-Assisted Approach" که در ایران با نام کتاب دکتر علی قلمبر شناخته می شود از بهترین و جامع ترین منابع مهندس بهره برداری است. در این کتاب جنبه های مختلف طراحی و بهینه سازی سیستم های بهره برداری شامل نمودارهای عملکرد، تجهیزات سطح الارضی، فرازآوری مصنوعی، تحریک چاه و ... بررسی شده است. همچنین این کتاب از منابع مورد علاقه اساتید درس بهره برداری در دانشگاه ها بوده و در کنار کتاب بهره برداری اکونومایدز جزو رفرنس های اصلی آزمون سراسری محسوب می شود. دکتر علی قلمبر که در ایران بیش از سایر مؤلفین این اثر شناخته شده هستند، دانش آموخته دانشگاه ایالتی و مؤسسه پلی تکنیک ویرجینیا بوده و بیش از 30 سال در زمینه آکادمیک و عملیاتی صنعت نفت فعالیت دارد.

سال انتشار 2007

288 صفحه

حجم فایل 11 MB