مرکز دانلود نفت آکادمی

کتاب مهندسی تولید گاز ایکوکو از معروف ترین کتاب های مهندسی مخزن و بهره برداری منابع گاز طبیعی محسوب می شود که جنبه های مختلف این حوزه را در بر می گیرد. کتاب شامل سرفصل های مفیدی من جمله خواص گاز و میعانات گازی، مفاهیم ترمودینامیکی، عملکرد چاه های گازی و ... است. از دیگر نکات مثبت کتاب ایکوکو، در نظر گرفتن بحث سطح الارضی تولید گاز است که به خوبی خواننده را با تجهیزات و فرایند تولید در این بخش نیز آشنا می سازد. ایکوکو همچنین کتاب دیگری تحت عنوان "مهندسی مخازن گازی" دارد که به خوبی این کتاب را تکمیل می کند.

سال انتشار 1992
517 صفحه
حجم فایل 21 MB