مرکز دانلود نفت آکادمی

مهندسی بهره‌برداری نفت آنچنان گستره وسیعی دارد که نمی‌توان به راحتی یک رفرنس را به تنهایی به عنوان کتاب جامع در این حیطه معرفی کرد. با این حال کتاب مشهور پروفسور مایکل اکونومایدز استاد دانشگاه لیوبن یکی از استثنائات جالب در این خصوص است! در این کتاب ۶۰۰ صفحه‌ای سعی نویسندگان بر این بوده تا پایه‌ای‌ترین مباحث مهندسی بهره‌برداری نفت گنجانده شود، به همین جهت مخاطب این کتاب دانشجویان لیسانس مهندسی نفت هستند. این کتاب شروع مناسب و روند خوبی برای فراگیری مباحث مهندسی بهره برداری نفت دارد و ضمنا پر از دیاگرام‌ها و شکل‌های مناسب برای درک بهتر مطالب است. کاربرد جریان سیالات چندفازی در لوله‌ها و سیستم‌های بهره‌برداری از نقاط قوت کتاب است.

سال انتشار 1994
609 صفحه
حجم فایل 23.2 MB