مرکز دانلود نفت آکادمی

اختصاصی نفت آکادمی

کتاب مهندسی مخزن تألیف کرفت کامل‌ترین رفرنس برای درس مهندسی مخزن ۲ در مقطع لیسانس مهندسی نفت می‌باشد. این کتاب در فصول آغازین خود بعد از مروری که بر مطالب مقدماتی خواص سیال مخزن دارد بی‌درنگ وارد مباحث موازنه مواد (material balance) در مخزن می‌شود. معادله کلی موازنه مواد در مخزن را اثبات کرده و سپس در فصل‌های بعدی معادله کلی موازنه مواد را برای حالت‌های خاص مخزن به دست می‌آورد. مروری بر جریان سیال در محیط متخلخل (مباحث مربوط به درس مهندسی مخزن ۱) و بررسی جابه‌جایی امتزاج‌ناپذیر از دیگر موارد مطرح شده در این کتاب است. با این همه، یکی از نقاط ضعف کتاب کرفت متن نه چندان روان آن است و شاید در ابتدای مطالعه کتاب بخش‌های گنگ و مبهم زیادی برای مخاطب وجود داشته باشد که با دقت و مطالعه بیشتر می‌توان به این مشکل نیز غلبه کرد. ضمنا توصیه می‌شود برای فهم عمیق‌تر در کنار کتاب کرفت کتاب مهندسی مخزن طارق احمد نیز مطالعه گردد. نسخه حاضر کتاب کرفت به صورت اسکن تک صفحه‌ای و اختصاصی نفت‌آکادمی تهیه شده است

سال انتشار 1991
446 صفحه
حجم فایل 26.2 MB