مرکز دانلود نفت آکادمی

پدیده‌های انتقال (انتقال مومنتم، جرم و حرارت) زیربنایی‌ترین مباحث کنترل کننده رفتار فیزیکی جریان در محیط متخلخل است. فهم و درک پدیده‌های انتقال در محیط متخلخل و مدل‌سازی دقیق و درست آنها کنترل کاملی از رفتار جریانی در مخزن به دست می‌دهد. کتاب هندبوک محیط‌های متخلخل تألیف پروفسور کامبیز وفایی استاد دانشگاه کالیفرنیا، ریورساید از بهترین رفرنس‌های محیط‌های متخلخل با رویکرد ریاضیات و مدلینگ است. اساس این کتاب مدلسازی و آنالیز انتقال جرم، حرارت و جریان در محیط‌های متخلخل است. در ویرایش دوم این کتاب مطالبی اضافه شده است که از جمله آنها می‌توان به اتلاف حرارتی ویسکوز، کنوکسیون و دیفیوژن در محیط‌های متخلخل، جریان مغشوش و پخش شدگی جریان در محیط متخلخل، مهاجرت ذرات جامد و رسوب‌گذاری در محیط متلخل، مدلینگ دینامیک انتقال همرفتی در محیط متخلخل و ده‌ها موضوع دیگر اشاره کرد. مطالعه این کتاب به دانشجویان ارشد و دکتری مهندسی نفت که موضوع تز خود را مدل‌سازی محیط‌های متخلخل انتخاب کرده‌اند توصیه می‌شود.

سال انتشار 2005
747 صفحه
حجم فایل 13.6 MB