مرکز دانلود نفت آکادمی

اختصاصی نفت آکادمی

کتاب مقدمه ای بر مهندسی نفت منبع به روزی برای آشنایی با جنبه های مختلف رشته مهندسی نفت و صنایع نفت و گاز است. فصول ابتدایی کتاب در مورد مفاهیم عمومی مهندسی نفت و اقتصاد نفت و انرژی است و در ادامه زمین شناسی، خواص سیالات و سنگ مخزن نفتی معرفی می شوند. حفاری، ژئوفیزیک، چاه آزمایی، چاه پیمایی و بحث های تخصصی دیگر مربوط به رشته مهندسی نفت به تفکیک توضیح داده می شوند. 

سال انتشار 2016
335 صفحه
حجم فایل 6.42 MB