مرکز دانلود نفت آکادمی

نیاز به یک دیکشنری مهندسی نفت برای دانشجویان و علاقه مندان به این رشته به نظر امری طبیعی است. با توجه به آنکه اغلب منابع مفید مهندسی نفت به زبان انگلیسی هستند استفاده از یک لغت نامه تخصصی و توصیفی اجتناب ناپذیر است. دیکشنری اکتشاف، حفاری و تولید نفت نورمن هاین یکی از قدیمی ترین تلاش ها برای تدوین چنین مجموعه ای است.

سال انتشار 1991
625 صفحه
حجم فایل 32.8 MB