مرکز دانلود نفت آکادمی

منابع زغال سنگ جز اولین مخازن گازی کشف شده توسط بشر هستند و در عین حال یکی از جدیدترین منابع مورد استخراج و تولید محسوب می شوند. تا مدت ها برخورد با گاز در معادن زغال سنگ تنها به منزله یک عامل حادثه ساز تلقی می شد و برنامه ای برای استخراج و استفاده از آن به عنوان یک منبع هیدروکربوری وجود نداشت. اما طی سالیان اخیر با توجه به اهمیت مخازن غیرمتعارف به گاز زغال سنگی (coal gas) بیش از هر زمان دیگر توجه شده است. کتاب اصول مهندسی مخازن متان بسترزغال سنگ (CBM) با رویکرد آشنا ساختن طیف گسترده ای از افراد مرتبط با مهندسی نفت و علوم زمین با مخازن CBM تالیف شده و مبانی و اصول تولید از این مخازن گازی غیرمتعارف را با زبان ساده و قابل فهم توضیح می دهد.

سال انتشار 2011
401 صفحه
حجم فایل 44 MB