مرکز دانلود نفت آکادمی

استفاده از روش ها و پاسخ های نوین ریاضی در مسائل چالشی و پیچیده مهندسی نفت از اهمیت زیادی برخوردار بوده و شاهد توسعه روزافزون این دست تحقیقات آکادمیک هستیم. بخصوص این کاربردها در شبیه سازی های عددی فرایندهای حفاری و تکمیل چاه جایگاه ویژه ای دارد. در کتاب Shen و Bai با ارائه مثال های متنوع همراه با توضیحات تشریحی دقیق به این حوزه پرداخته شده است. بدین تریتب مخاطب با مطالعه مثال های ارائه شده قادر خواهد بود که با پیاده سازی تکنیک های کلیدی مدل سازی آشنا شود و آن را برای حل مسائل مشابه بکار گیرد.

سال انتشار 2011
233 صفحه
حجم فایل 11.4 MB