مرکز دانلود نفت آکادمی

کتاب دینامیک سیال در مخازن نفت و گاز نوشته Rachinsky (عضو آکادمی علوم طبیعی روسیه) و Kerimov (دکترای زمین شناسی انستیتو نفت و شیمی آذربایجان)، با رویکردی نوین در زمینه تخمین، اکتشاف و تولید منابع نفت و گاز، خواننده را قادر می سازد که میادین مختلفی از ایالات متحده تا روسیه و آسیا را بررسی کند. کتاب البته با اینکه در عنوان خود عبارت "دینامیک سیالات" را یدک می کشد ولی در واقع تعبیر متفاوت از انچه علم دینامیک سیالات شامل حرکت سیال، هیدرودینامیک و ... محسوب می شود، داشته و مولفین روی بعد پتروفیزیک و علم زمین تمرکز داشته اند.

سال انتشار 2015
638 صفحه
حجم فایل 6 MB