مرکز دانلود نفت آکادمی

کتاب "مکانیک سنگ نفت" شامل مباحث پایه ای مکانیک سنگ و کاربردهای آن در عملیات حفاری، طراحی و تکمیل چاه است. کتاب با معرفی مبانی مکانیک جامدات شروع شده و در ادامه به تشریح کاربرد این مفاهیم تئوری در مهندسی نفت می پردازد. مباحث مختلف از جمله پایداری چاه، تنش و کرنش، تئوری الاستیسیته، اندازه گیری های آزمایشگاهی و غیره با مثال های متنوع و کاربردی توضیح داده می شود. به دلیل تنوع موضوعی و طیف گسترده مطالب از سطح مبتدی تا پیشرفته، مطالعه این کتاب هم برای دانشجویان ناآشنا با این حوزه و هم مهندسین نفت با تجربه توصیه شده است.

سال انتشار 2011
350 صفحه
حجم فایل 9.10 MB