آموزش برنامه نویسی VBA اکسل – آشنایی با محیط برنامه نویسی

در مطلب قبلی بدون کدنویسی از امکانات اتوماسیون اکسل استفاده کردیم. باید توجه داشت هر عملیاتی که با Macro Recorder ضبط کردیم در پشت صحنه دقیقاً به صورت کدهای VBA ایجاد می شوند. برای ورود به این محیط یا از تب Developer و یا کلید میانبر Alt+F11 وارد VBE که مخفف Visual Basic Editor است می شویم.

VBE محیطی است که تمام ماکروها و کدهای VBA قرار می گیرد. در این محیط می توانیم ماکروهای ضبط شده را مشاهده و ویرایش کنیم یا ماکروهای جدید بدون نیاز به ریکوردر ایجاد کنیم. منظور از ماکرو قطعه کد VBA است که کار خاصی را انجام می دهد و به جای آنکه به صورت دستی عملیاتی را مرتباً تکرار کنیم این عمل با یک ماکرو انجام می شود.

محیط VBE از چهار بخش اصلی تشکیل شده است. هر کدام از این بخش های به صورت پنجره ای مجزا است. 

VBE