خدمات ترجمه

ترجمه تخصصی متون مهندسی نفت

راهنمای سفارش ترجمه :

  • ارسال فایل نهایی ترجمه منوط به تسویه حساب کل مبلغ اعلام شده از سوی گروه ترجمه است.
  • مدت زمان تعیین شده برای انجام ترجمه از زمان پرداخت هزینه ذکر شده در پیش فاکتور محاسبه می گردد.
  • قیمت ترجمه هر صفحه انگلیسی به فارسی بین 5 تا 8 هزار تومان می باشد.
  • مدت زمان بررسی سفارش ها و صدور پیش فاکتور برای ترجمه های انگلیسی به فارسی بین 24 تا 72 ساعت است.